BEDRIJFSHULPVERLENING

Meer informatie over bedrijfshulpverlening.

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Een werkgever moet een veilige werkplek bieden voor de medeweker(s). Dat kan op verschillende manieren. Om die reden is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen.

Een BHV training is hier een perfecte uitkomst voor! Wij bieden anders dan de meeste bedrijven een BHV training aan in slechts 4 uur in plaats van de gebruikelijke 8 uur.

Deze training is volgens het NIBHV en na afloop ontvangt u hiervoor een veiligheidspas met de geldigheid van 1 jaar. Trainen in 4 uur heeft echter niet de voorkeur omdat alle facetten van de BHV maar kort behandeld kunnen worden.

Er worden wekelijks diverse herhalingstrainingen gegeven waar 1 of meerdere BHV-ers aan kunnen sluiten. Het is ook mogelijk om een groepstraining bij u op locatie te organiseren waarbij de training toegespitst wordt op uw organisatie met de risico’s die er toe doen bij u op de werkvloer.

Indien u nog geen geldige BHV hebt, zal er eerst een basis training gevolgd moeten worden.

Wanneer u een training wilt volgen of wilt organiseren neem dan contact met ons op voor de actuele planning.