NOODVERLICHTING

Meer informatie over de keuringen van noodverlichting die wij uitvoeren.

Overal ziet u ze hangen, de bekende groene of witte noodverlichtingsarmaturen. In deze armaturen bevinden zich diverse onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.

In een noodsituatie zijn deze armaturen van levensbelang en uiteraard wilt u dan dat ze te zien zijn om uw vluchtroute aan te duiden.

Door jaarlijks inspecteren conform de NEN-EN50172, bent u er zeker van dat in geval van nood de armaturen functioneren. De continu brandende TL lampen worden jaarlijks door ons vervangen, zodat de kans op uitval zeer klein is. De accu’s worden preventief in het vierde levensjaar vervangen, zo kan de garantie gegeven worden dat deze ook ten minste één uur de armatuur kan laten branden bij spanningsverlies, ook wel autonomie genoemd. Onze monteurs zijn allen (VOL)VCA gecertificeerd en hebben elektrotechnische vakkennis, zodat het vervangen van de lampen of accu’s, alsmede het verplaatsen of vernieuwen van armaturen door ons uitgevoerd kan worden.

Wij laten onze accu’s handmatig maken op basis van de juiste afmetingen, voltage, ampère en NiCd of NiMH. Hierdoor zijn we niet gebonden aan dure leveranciers!

Nieuwe norm noodverlichting: door de wijziging in het Bouwbesluit 2012 is per 1 januari 2013 een nieuw pictogram wereldwijd geïntroduceerd. Het rennende mannetje staat nu niet meer naast de deur maar in de deur. Door deze wijziging is er een duidelijke splitsing gemaakt tussen de oude en nieuwe en mogen deze niet gecombineerd in één pand gevoerd worden. Het grote verschil is dat bij de oude norm een vluchtroute rechtdoor de pijl naar beneden was en bij de nieuwe norm nu juist naar boven. Alleen bij een trap naar beneden mag de pijl naar beneden volgens de nieuwe norm nog gevoerd worden.

Na afloop van elk controlemoment ontvangt u altijd een overzichtelijke inventarisatielijst waarop al uw noodverlichting en de leeftijden van de accu’s zijn vermeld. Zo heeft u altijd inzicht op de momenten wanneer eventueel vervanging van de accu’s noodzakelijk zijn en komt u niet onverwachts voor hoge kosten te staan!