LADDERS, TRAPPEN EN ROLSTEIGERS

Meer informatie over de keuringen van ladders, trappen en rolsteigers die wij uitvoeren.

In elk bedrijf staat wel ergens een trap, ladder of misschien zelfs een (rol)steiger. Dit klimmaterieel valt ook onder een jaarlijks keuring volgens de NEN2484. Mensen die dagelijks op een ladder, trap of steiger staan zijn zich vaak bewust van de gevaren die dit met zich meebrengt, maar bent u zich hiervan ook bewust?

Klimmaterieel wordt op een aantal van deze volgende zaken visueel gecontroleerd: beschadigingen, deuken, scheuren, verbuigingen, vormen van slijtage,

staat van het materiaal, corrosie, rechtheid, verbindingen, beslag, speling, afdekdoppen, functioneren in gebruiksstand etc.

Wanneer wij deze controles voor u uitvoeren ontvangt u na afloop een overzicht van uw gekeurde apparatuur met daarbij per gekeurd item een rapportage. Om het milieu te sparen zullen wij deze, gezien het aantal te keuren items digitaal verzenden.